اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

۱۵ اسفند روز درختکاری

اسفند روز درختکاری در ایران، روز ۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه به عنوان “هفته منابع طبیعی” نامگذاری شده است که نخستین روز این هفته یعنی ۱۵ […]